phụ tùng xy lanh thủy lực

Showing all 8 results
246,400
In stock
Tên Bộ Sin Phớt Chặn Nhớt Ty Cần
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
932,800
In stock
Tên Bộ Sin Phớt Chặn Nhớt Ty Chân Chống
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
3,328,600
In stock
Tên Bộ Sin Phớt Chặn Nhớt Xy Lanh Thủy Lực Điều Khiển
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
823,900
In stock
Tên Bộ Sin Phớt Piston Ty Cần
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
385,000
In stock
Tên Bộ Sin Phớt Piston Ty Chân Chống
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
15,154,700
In stock
Tên Bộ Sin Phớt Piston Xy Lanh Thủy Lực Điều Khiển (Xy Lanh Chính)
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
3,859,900
In stock
Tên Quả da bơm cao su liền
Loại DN180, DN200, DN230
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41
9,658,000
In stock
Tên Quả da bơm nhôm
Loại DN200, DN230
Hãng sản xuất Everdigm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Tình trạng Mới 100%
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Hotline 1900 63 63 41