phụ kiện máy đào

Showing all 16 results
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB008
Chiều cao làm việc 80 kg
Trọng lượng tải áp dụng 0.6 – 1.5 tấn
Đường kính thân búa 42 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB01
Chiều cao làm việc 121 kg
Trọng lượng tải áp dụng 0.7 – 2.5 tấn
Đường kính thân búa 45 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Viet Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB02
Chiều cao làm việc 121 kg
Trọng lượng tải áp dụng 1.0 – 4.0 tấn
Đường kính thân búa 45 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng

 

In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB03
Chiều cao làm việc 152 kg
Trọng lượng tải áp dụng 1.5 – 4.5 tấn
Đường kính thân búa 50 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB05
Chiều cao làm việc 328 kg
Trọng lượng tải áp dụng 3.5 – 8.0 tấn
Đường kính thân búa 68 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB06
Chiều cao làm việc 482 kg
Trọng lượng tải áp dụng 5 – 11 tấn
Đường kính thân búa 80 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB10
Chiều cao làm việc 566 kg
Trọng lượng tải áp dụng 7 – 15 tấn
Đường kính thân búa 93 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB100
Chiều cao làm việc 10,070 kg
Trọng lượng tải áp dụng 85 – 140 tấn
Đường kính thân búa 245 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB13
Chiều cao làm việc 1,040 kg
Trọng lượng tải áp dụng  12 – 20 tấn
Đường kính thân búa 105 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB17
Chiều cao làm việc 1,393 kg
Trọng lượng tải áp dụng 14 – 24 tấn
Đường kính thân búa 117 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB20
Chiều cao làm việc 1,554 kg
Trọng lượng tải áp dụng 16 – 24 ton
Đường kính thân búa 125 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB25
Chiều cao làm việc 482 kg
Trọng lượng tải áp dụng 5 – 11 tấn
Đường kính thân búa 80 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB30
Chiều cao làm việc 2,477 kg
Trọng lượng tải áp dụng 26 – 35 tấn
Đường kính thân búa 150 mm
Hãng sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB40
Chiều cao làm việc 3,251 kg
Trọng lượng tải áp dụng 32 – 45 tấn
Đường kính thân búa 165 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB50
Chiều cao làm việc 4,010 kg
Trọng lượng tải áp dụng 40 – 70 tấn
Đường kính thân búa 180 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng
In stock
Thương hiệu Everdigm
Loại Búa phá đá thuỷ lực
Model EHB70
Chiều cao làm việc 6,500 kg
Trọng lượng tải áp dụng 60 – 110 tấn
Đường kính thân búa 205 mm
Nước sản xuất Hàn Quốc
Địa điểm Việt Nam
Liên hệ 0906 702 060 gặp Tuyến
Tải Brochure ATT_BreakerEng