Hyundai Everdigm

Showing all 12 results
In stock
Model ECP21ZX-5
Loại xe nền Hyundai 
Trọng lượng vận hành 14 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 81 (rod) / 54 (piston)
Áp xuất đẩy bê tông 71 (rod) /106 (piston)
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure ECP21ZX-5-Cataglog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP26ZX-5
Loại xe nền Hyundai 
Trọng lượng vận hành 15 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 120 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 70 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure ECP26ZX-5-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP38CX-5
Loại xe nền Hyundai HD260
Trọng lượng vận hành 26 500 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure ECP38CX-5-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP38ZX
Loại xe nền Hyundai HD260
Trọng lượng vận hành 26 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP38ZX-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP41CX-5
Loại xe nền Hyundai HD260
Trọng lượng vận hành 27 500 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP41CX-5-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP42RX
Loại xe nền Hyundai HD320
Trọng lượng vận hành 26 500 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP42RX-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP43CX-5
Loại xe nền Hyundai HD320
Trọng lượng vận hành 31 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP43CX-5-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP48CX-5
Loại xe nền Hyundai HD310
Trọng lượng vận hành 36 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP48CX-5-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP53CX
Loại xe nền Hyundai HD360
Trọng lượng vận hành 40 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP53CX-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ECP56CS
Loại xe nền Hyundai HD360
Trọng lượng vận hành 41 000 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 160 m3 / h
Áp xuất đẩy bê tông 85 bar
Thương hiệu  Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm  Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ECP56CS-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ELP1015
Loại xe nền Hyundai HD170
Trọng lượng vận hành 17 255 kg
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 150 m3/h
Áp xuất đẩy bê tông 220 bar
Thương hiệu Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm LP1015-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN 

In stock
Model ELP970
Loại xe nền Hyundai HD120
Trọng lượng vận hành
Hệ thống thủy lực Thủy lực mạch kín FFH
Công suất bơm bê tông 100 m3/h
Áp xuất đẩy bê tông 153 bar
Thương hiệu Everdigm
Xuất xứ Hàn Quốc
Địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai
Tải Brochure Everdigm ELP970-Catalog.pdf

TƯ VẤN VÀ BÁN MÁY: 0906 702 060 GẶP TUYẾN