Bơm cần 38m

Bơm cần 38m là loại bơm bê tông có tầm vươn cao nhất đạt đến 38m.

Hiện nay, Vitrac đang phân phối loại bơm cần 38m với model sản phẩm là bơm bê tông ECP38CX-5bơm bê tông ECP38ZX

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.